คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มอบชุด PPE และชุดของใช้ผู้ป่วย COVID-19 ในโครงการ “สหกรณ์รวมใจ ห่วงใยคนตาก”