ขอเชิญสมาชิกสามัญ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563