กรรมการและสมาชิก​ ศึกษาดูงาน​สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด​ จำกัด​เมื่อวันที่​6​มิถุนายน​2562​