กรรมการและเจ้าหน้าที่รวมงานฌาปนกิจและมอบพวงหรีดและสมาชิกผู้เสียชีวิต